Skip Navigation LinksAnaSayfa > Sulak Alanlar > Tortum Gölüİli: Erzurum 
İlçesi: Uzundere 
Alanı: 8761 hektar (tampon bölge) Alan tanımı: Erzurum İline yaklaşık 85 km, Uzundere ilçesine 8 km uzaklıkta bulunan ve “Ulusal öneme Sahip Sulak Alan” statüsünde bulunan Tortum Gölü’nün Koruma Bölgeleri sınırları henüz tespit edilmemiş olan Tortum Gölü aynı zamanda 1. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmiştir. 
İNSAN AKTİVİTELERİ: Tarım ve hayvancılık yapılmakta, kuş gözlemciliği, olta balıkçılığı, flora turizmi, su sporları, alabalık üretim çiftliği, 
TEHDİT VE SORUNLAR: Toprak erozyonunun doğal çevreye verdiği zararlar, sediment birikimi, kanalizasyon atıkları, Bilinçsiz tarım ve hayvancılık faaliyetleri, 
FAUNA: Alan yırtıcı kuş göç yolları üzerinde bulunmakta olup alanda akbaba türlerini görmek mümkündür. Bunlar Küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba