Skip Navigation LinksAnaSayfa > Sulak Alanlar > Ekşisu Sazlığıİli: Erzincan 
İlçesi: Merkez, Üzümlü Alanı: Tescil Sınırı 8736 hektardır. 2012 yılı içerisinde Ekşisu Sazlığı Sulak alanı alt havzası biyolojik çeşitlilik araştırma projesi yapılmıştır. 
Alan tanımı: İdari olarak koruma sınırlarının büyük bir bölümü Erzincan Merkez ilçe sınırları içerisinde, az bir kısmı ise Üzümlü ilçe sınırlarında kalmaktadır. 
 İNSAN AKTİVİTELERİ: Sulak alan tampon koruma bölgesi içerisinde büyük miktarda küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Yöre halkı geçimini bitkisel üretim ve hayvancılıkla sağlamaktadır. 
TEHDİT VE SORUNLAR: Kurutma, erozyon, aşırı otlatma, saz yakımı, madencilik, kirlilik, yapılaşma FLORA: 258 adet bitki taksonu bunlardan 5 adeti endemik (Allium sieheanum Gladiolus halophilus Isatis spectabilis Sonchus erzincanicus Anthemis wiedamanniana) tespit edilmiştir 
FAUNA: 7 adet memeli, 5 adet sürüngen, 2 adet çift yaşamlı, 90 adet kuş türü tespit edilmiştir. Alanın en önemli kuş türü turnadır.