Skip Navigation LinksAnaSayfa > Sulak Alanlar > Çalı Gölüİli: Kars 
İlçesi: Merkez ve Digor Alanı: 481 hektar (tampon bölge) 2012 yılı içerisinde Çalı Gölü sulak alanı alt havzası biyolojik çeşitlilik araştırma projesi yapılmış olup koruma bölgeleri belirlenmiştir. 
Alan tanımı: Çalı Gölü Kars ili, Merkez ve Digor ilçesinde yer almaktadır. Ortalama yüksekliği 2237 m civarındadır. Kars-Digor kara yolu gölü iki parçaya ayırmıştır. 
FLORA: 205 bitki türü tespit edilmiş olup bunlardan 4 türü endemiktir. 
FAUNA: 2 tür çift yaşamlılar, 6 tür sürüngen, 114 tür kuş,14 tür memeli tespit edilmiştir. Dikkuyruk ördeğin üreme alanıdır. 
TEHDİT VE SORUNLAR: Erken ve aşırı olarak göl çevresinin otlatılması, Hayvan sulamak için kuşların ve diğer canlıların üreme alanları düzensiz bir şekilde hayvanların sokulması. yaylacılık faaliyetleri, kars-ığdır karayolunun sulak alanı ikiye ayırması, kaçak avcılık, yaban kuşlarının yavrularının toplanması, göl çevresinde yer alan yerleşim yerindeki insanların günlük atıkların direkt olarak göle karışmasından kaynaklanan kirlenme ve tarımsal faaliyetler.