Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Kars Şube Müdürlüğü > Kars Kuyucuk Gölü Sulak Alanı

 

JEOLOJİK YAPI

 

Bölgede neotektonik dönemde oluşmuş oldukça genç yaşta üst miyosen-Kuvaterner) kaya toplulukları bulunmaktadır. Kuyucuk Gölü ve çevresinde Alt Pliyosen yaşlı kumtaşı,çamurtaşı ve kiltaşından oluşan Kalkankale formasyonu geniş alanlar kaplamakta olup,Bölgedeki düz ve az eğimli alanları oluşturmaktadır.Kuzeyindeki yükseltileri Alt Pliyosen yaşlı Kura volkanitleri(aglomera, tüf, andezit) oluştururken,güneybatısındaki yükseltileri ise Dumanlıdağ piroklastikleri (tüf,andezit,perlit,pomza,obsidyen) oluşturmaktadır.

 

FLORA

 

Kuyucuk Gölü Kafkasya Ekolojik Bölgesi nin ‘’Aşağı Kafkas Ekolojik Bölgesi’’ sınırları içinde yer almaktadır.Kuyucuk Gölü ve çevresinde Yüksek Dağ çayırları,Sulak alan ekosistemi olmak üzere başlıca iki tip ana ekosistem hakimdir.Göl kıyısında yer yer  Phragmites australis (saz) ve Jancus (hasır otu) toplulukları yer almaktadır.

 

FAUNA

 

Türkiye’nin 13. Doğu Anadolu’nun 1. ramsar alanı olan Kuyucuk Gölü Angıt (todorna ferruginea), Uzunbacak (Himantopus himantopus), Sakarmeke (Fulica atra), Karaboyunlu batağan ( Podiceps nigricollis),Dikkuyruk (oxyura leucocephala), Sığıcık kuşları(Sturnus vulgaris) Bozkaz (Anser anser) başta olmakla birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli kuş cennetidir

 

KULLANIM

 

Kuyucuk Gölü  yıl içerisinde çok sayıda yerli ve yabancı turistlerin uğradığı bu yerde Sulak Alan Yönetim Planı 2010 yılında tamamlanmış olup, 2011 yılında Kuş Gözetleme Kulesi yapılmıştır. Bekçi kulübesi bakım ve onarımı gerçekleştirilmiş ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.2012 ve daha sonraki yıllarda ulusal ve uluslar arası önemi arttıracak çalışmalar hızla devam ettirilecektir.  

 

İKLİM

 

Kuyucuk Gölü ve çevresi, Doğu Anadolu’nun sert karakterli iklimi ile en soğuk bölgenin içerisinde yer almaktadır.Kışlar uzun ve sert yazları ılımlı hatta serince geçer.En çok yağış Mayıs, en az yağış Ocak ta gözlenmektedir.

 

KAYNAK DEĞERLERİ

 

En önemli kaynak değeri kuş cenneti özelliğine sahip olmasıdır..

      

ULAŞIM

 

Kuyucuk Gölü, Kars ili, Arpaçay ilçesi mülki hudutları içerisinde 245 hektar göl alanı ve 416 hektarlık ramsar alanına sahiptir. Denizden 1.627 metre yükseklikte ve 13 m derinliğinde bir sulak alandır. Kars şehir merkezinin yaklaşık 40 km kuzeydoğusunda, Akyaka ilçe merkezinin yaklaşık 15 km. dir.

 

KUYUCUK İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

1.    Alanın genel tanıtımı (Fiziki ve coğrafi) :

 

Kuyucuk Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi, Arpaçay ilçesinde, 43 27’ Doğu ve 40 45’ Kuzey koordinatlarında yer almaktadır. Kars’a 40 km mesafededir. Kars-Akyaka yolu üzerindedir.Denizden yüksekliği (rakım), 1.630-1.640  metre arasındadır.

Kuyucuk Gölü yakın çevresinde, Kuyucuk,Carcıoğlu ve Duraklı köyleri bulunmaktadır. Bu köylerde toplam 163 hane yer almaktadır.

Kuyucuk Gölü yakın güneybatısındaki Cadalı Tepe’de 1772 metre, kuzeyindeki Büyükalamet Tepe 1.676 metre  ve Küçükalamet tepe 1.657 metre Kızılgüney tepe 1.646 metre ve Uzungüney tepe 1.660 metre  batısındaki Alaca tepe 1.693 metre,güneydoğusundaki Yumru tepe 1.656 metre ve Mevzili tepe 1.655 metre yükseltidedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanın uluslar arası statüleri :  Ramsar statüsünde Türkiye’nin 13. Doğu Anadolu’nun 1. sıradaki önemli kuş cennetidir.

 

3. Alana ait Flora bilgileri :

Kuyucuk Gölünde belirli bir orman yada ağaç toplulukları yer almamaktadır.Bunun yanında Astragalus (geven),Onobrychis (korunga),Vicia (fiğ),Lemna (su mercimeği) vb.. türler almaktadır.

 

Kuyucuk Gölü floristik çeşitliliğinden ve vejetasyon yapısından ziyade barındırdığı Ornitofauna nedeniyle önemli bir sulak alandır.

 

4. Alana ait Fauna bilgileri :

 

Kuyucuk Gölü faunası önemli kuş türleriyle birlikte, memeliler ve sürüngenler olarak sınıflandırılır.Kuyucuk Gölü ve civarında  Kızıl Tilki (vulpes vulpes),kör fare (Nannospalax sp.),tarla faresi (Microtus sp.),Su kurbağası (Pelophylax ridibundus) yer almaktadır.

 

5. Alana ait Ekosistem bilgileri :

 

Kuyucuk Gölü sınırları içinde Step ve Sulak Alan ekosistemi olmak üzere başlıca 2 ekosistem tipi hakim olduğu belirlenmiştir. Step ekosistemleri yüksek dağ çayırlarında oluşur.Başlıca Artemisia (yavşan otu),traxacum officinale (aslan dişi),Thymus fallax,Trifolium hybridum görülmektedir.Sulak alan ekosisteminde sazlık ve hasır otu  (phragmites australis ve juncus sp.) alan devamlı olmayıp kesintilidir.

 

6. Alanın temel peyzaj öğeleri :

 

Kuyucuk Gölü, Kars’a 40 km. mesafede bulunması Kuyucuk Köyü’ne 1 km mesafede olmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına, ayrıca bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren kültürel kaynak değerlerine sahiptir.

 

7. Alana ait arkeolojik ve tarihsel değerler :

 

Kuş cennetimizi sınırlarında bulunduran Arpaçay ilçesi ile Kars İlinin  müşterek bir tarihi bulunmaktadır.yapılan birçok kazı ve araştırma,Kars ili topraklarının günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayan Yontma Taş devrinden bugüne kadar oldukça hareketli bir yaşam alanıdır.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre Ani Ören yeri,Güvercin köyü şehitliği,Menucehr camii olmak üzere önemli sit alanları ve kültür envanterleri yer almaktadır.

 

 

8. Alanın ekoturizm açısından önemi ve alanda yapılabilecek ekoturizm faaliyetleri :

 

Kuyucuk Gölü’nde özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün izniyle Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Kuzey Doğa Derneği’nin kuş ilkbahar ve sonbahar kuş halkalama ve sayım programı yer almaktadır.Çok sayıda yerli ve yabancı turist bu kuşları görmek için bizzat bu alana gelmektedir.

 

 

9. “Alana gitmişken bunları yapmadan dönmeyin” başlığı altında alanda yapılabilecek faaliyetler:

a) Alana gelip kuş türlerini görmeyip seslerini duymadan

b) Gözetleme Kulesine çıkmadan

c) Kuyucuk Köyü sakinlerinin misafirperverliklerini görmeden geri dönmeyin.

 

10. Ziyaretçiler alanın korunmasında nasıl katkı sağlayabilirler ?

 

Kuyucuk Gölü’ne gelen ziyaretçiler, alanın korunmasında en büyük katkıyı, alanda bulunan canlı (bitki ve hayvan) ve cansız varlıklara zarar vermemek ve çevreyi temiz tutmanın yanında, piknik ateşlerinin tam olarak söndürülmemesinden ve çevresini temiz tutmakla sağlayabilirler.   

 

11. Alana ulaşımın nasıl ve hangi koşullarla yapılabileceği ve alanla ilgili iletişime geçmek isteyenler için alanın irtibat bilgileri :

 

Kuyucuk Gölüne gelmek isteyen ziyaretçiler, Kars il Merkezinden 40 km.Akyaka ilçesinden 15 km ve Kuyucuk Köyüne 1 km uzaklıkta olduğunu bilmeleri yeterlidir.

 

Alanla ilgili iletişime geçmek isteyenler ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler.İletişim numarası 0-474-212 58 00’dır.