Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

All news

Antalya Şube Taşınır Mal ve Tüfek İhalesine Ait İlan.

Temmuz 09, 2019

Antalya Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfeği ve Hurda Aküler) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 23 Temmuz 2019 tarihinde VI. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğünde (Sedir mahallesi vatan bulvarı adresindeki hizmet binası toplantı Salonunda) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.