Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

All news

Erzurum Şube Tüfek İhalesine Ait İlan.

Temmuz 05, 2019

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Erzurum Şube Müdürlüğümüzce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 maddesine göre yasaklanan fillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı kanunun 20 ve 28. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18 ve 22. maddeleri kapsamında, el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi ile Döner Sermaye kuruluşları ihale yönetmeliğinin 44/a maddesi gereği "Pazarlık Usulü" ile 30.07.2019 tarihinde ihaleye çıkarılacak olan 44 adet yivsiz av tüfeği' ne ait ihale ilanı aşağıya çıkarılmıştır.