Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

All news

Kars Şube Müdürlüğü Tüfek İhalesi İlanı.

Temmuz 26, 2017

Kars Şube Müdürlüğümüzce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 Maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı kanunun 20-28 Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 18,22 Maddeleri kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesine göre Pazarlık usulü ile 04.08.2017 tarihinde ihaleye çıkarılacak olan 14 adet yivsiz av tüfeğine ait İhale İlanı aşağıda sunulmuştur.