Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

All news

Karabük Şube Müdürlüğü Tüfek İhalesi.

Temmuz 26, 2017

4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten dolayı, mülkiyeti kamuya geçirilen taşınır malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin (k) bendine göre pazarlık teklif usulü ile  Karabük Şube Müdürlüğünde 31 Temmuz 2017 tarih ve saat 09;30' dan itibaren ihalesi yapılacaktır.