Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Taşeron İşçilerin Sınavı Yapıldı.

Mart 15, 2018

  • 696 Sayılı KHK'nin 127.nci maddesi ile 375 Sayılı KHK'ye eklenen geçici 25 nci maddeye dayanılarak yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına/Geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK'nin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslarla ilişkin tebliğ hükümleri doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı İl Şube Müdürlüklerinde çalışıp sürekli işçi kadrolarına/Geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin sözlü ve uygulamalı sınav 14.03.2018 tarihinde Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet ÇÖRTÜK Başkanlığında, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ataman ÇAKICI, Şube Müdürü Yavuz AYDEMİR’den oluşan komisyon marifeti ile yapılmıştır.